Nationale Stichtingen en Fondsen

Alzheimer Nederland
Voorzitter:
Postbus 183
3980 CD Bunnik
Telefoon: 030 6596900
Fax: 030 6596901
E-mail: info@alzheimer-nederland.nl
www.alzheimer-nederland.nl

F.C. Donders centre for cognitive neuroimagening
Director: Prof. Dr. P. Hagoort
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Telefoon: 024 36 10750/10651
Fax: 024 3610989
E-mail: info@fcdonders.ru.nl
www.ru.nl/fcdonders

Hersenstichting Nederland (HSN)
Voorzitter: drs. F.J.M. Werner
Postbus 191
2501 CD Den Haag
Telefoon: 070 3604816
Fax: 070 3609946
E-mail: info@hersenstichting.nl
www.hersenstichting.nl

Johanna Kinderfonds
Voorzitter: Dhr. A.F.B.Th. Wamsteeker
Heijenoordseweg 3
6813 GG Arnhem
E-mail: info@jahanna.org
www.johannakinderfonds.nl

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
President: F.P. van Oostrom
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 5510700
Fax: 020 6204941
E-mail: knaw@bureau.knaw.nl
www.knaw.nl

Nationaal Epilepsie Fonds (NEF)
Voorzitter:
Postbus 270
3990 GB Houten
Telefoon: 030 6344063
Fax: 6344060
E-mail: info@epilepsiefonds.nl
www.epilepsie.nl

Nationaal MS fonds
Voorzitter : Mw. A. van der Zande
Wagenstraat 25
3142 CR Maassluis
Telefoon: 010 5919839
Fax: 010 5928686
E-mail: info@nationaalmsfonds.nl
www.nationaalmsfonds.nl

Nederlandse Rode kruis
Voorzitter: Dhr. mr.drs. L.C Brinkman
Postbus 28120
2502 Den Haag
Telefoon: 070 4455666
Fax: 070 4455777
E-mail: info@redcross.nl
www.rodekruis.nl

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)
Voorzitter: Drs. M.H.J.J. Vissers
Van Miereveldstraat 9
1071 DW Amsterdam
Telefoon: 020 6791200
Fax: 020 673006
E-mail: info@nsgk.nl
www.nsgk.nl

Dr. W.M. Phelps-Stichting voor Spastici
Voorzitter: Dhr. M. Verhagen
Postbus 445
1400 AK Bussem
Telefoon: 035 6980874
Fax: 035 6980876
E-mail: Info@phelps-stichting.nl
www.phelps-stichting.nl

Prinses Beatrix fonds
Voorzitter:
Postbus 85810
2508 CM Den Haag
Telefoon: 070 3607607
Fax: 070 3648450
E-mail: info@beatrix.nl
www.beatrix.nl

Revalidatiefonds (NRF)
Voorzitter: Prof. drs. J. van Londen
J.F. Kennedylaan 101
3981 GB Bunnik
Telefoon: 030 6572022
Fax: 030 6570517
E-mail: info@revalidatiefonds.nl
www.revalidatiefonds.nl

Rudolf Magnus Institute of Neuroscience
Director: J.M. van Ree
Universiteitsweg 100
3584 CG Utrecht
Telefoon: 030 253 8847/8110
Fax: 030 253 8155
E-mail: info@rudolfmagnus.nl
www.rudolfmagnus.nl

Stichting ALS Nederland
Voorzitter:
Hoog Soeren 134
7346 AH Hoog Soeren
Telefoon: 055 3682117
Fax: 055 5191451
E-mail: info@stichting-als.nl
www.stichting-als.nl

Stiching BIO kinder revalidatie
Voorzitter: Drs. D. Laman Trip
Wekeromseweg 8
6816 VS Arnhem
Telefoon: 026 4838201
Fax: 026 4838202
E-mail:
www.bio-kinderrevalidatie.nl

Stichting Contusio Cerebri Fonds
Voorzitter: mr. Marcel M.A. Prop
Postbus 191
2501 CD Den Haag
E: info@hersenkneuzing.nl
www.hersenkneuzing.nl

Stichting Fonds PGO
Voorzitter:
Postbus 5318
2000 Haarlem
Telefoon: 023 5120120
Fax: 023 5120123
E-mail: secretariaat@fondspgo.nl
www.fondspgo.nl

Stichting internationaal Parkinson Fonds
Directeur: Rene Kruijff
Hoofdweg 667 a
2131 BB Hoofddorp
Telefoon: 023 5540754
Fax: 023 5540775
E-mail: info@parkingsonfonds.nl
www.parkinsonfonds.nl

Stichting Vrienden MS research
Voorzitter: Mr. H.P.G. den Tex
Postbus 200
2250 AE Voorschoten
Telefoon: 071 5600500
Fax: 071 5600501
E-mail: info@ms.research.nl
www.msresearch.nl

ZonMw
Voorzitter: Mw. dr. G. ter Horst
Postbus 93245
2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 3495111
Fax: 070 3495100
E-mail: info@zonmw.nl
www.zonmw.nl

Kinderfonds Adriaanstichting