Stroke.nl

Stroke.nl is een overkoepelend platform voor wetenschappers, artsen, studenten, patienten en zorgverleners. Het platform is momenteel in oprichting. http://www.stroke.nl