De Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Prof. Dr. A. Geurts
Vice-voorzitter: vacature
Secretaris/penningmeester: Dr. E.E.H. van Wegen
Lid: Prof. Dr. C.G.M. Meskers

Honorary (founding) member: Prof. Dr. G. Kwakkel

Tweejaarlijks congres: http://www.neurorehabrepair.eu

Missie van de WFNR

De World Federation for Neurorehabilitation (WFNR) is een overkoepelende organisatie die landelijke organisaties op het gebied van neurorevalidatie vertegenwoordigd.

Het doel van de WFNR is het uitwisselen van informatie, inzichten en ideeën tussen de verschillende disciplines die betrokken zijn bij het behandelen van patiënten met neurologische aandoeningen.

Hoofddoelen van de DSNR

  1. Het overbruggen van de bestaande leemte tussen fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek
  2. Het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen (inclusief patiënten organisaties) die zich bezig houden met neurorevalidatie
  3. Het toegankelijk maken van bestaande kennis van beroerte, (traumatisch) hersenletsel, Multiple Sclerose, de ziekte van Parkinson, neurologische aandoeningen bij kinderen en (partiële) dwarslaesie
  4. Het vertegenwoordigen van wetenschappelijk onderzoek en zorgbeleid op het gebied van neurorevalidatie in Nederland
  5. Het vertegenwoordigen van (para)medici werkzaam op het gebied van de neurorevalidatie.

Constitutie

klik hier voor een pdf van de constitutie van de DSNR

Privacy beleid

klik Privacybeleid DSNR voor een pdf van het privacy beleid van de DSNR.