Beroepsgroepen

Beroepsvereniging van Verpleeghuisartsen en Sociaal Geriaters
Voorzitter: Mevr. Drs. W.E. Weeder MSM
Postbus:20069
3502 LB Utrecht
Telefoon: 030 2802844
Fax: 030 2803622
E-mail: nvva@verpleeghuisartsen.nl
nvva.artsennet.nl

Iternational Society for Prosthetics and orthotics (ISPO)
Secretariaat ISPO Nederland
Secr. Mw. Heddy van den Hoorn
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
Telefoon: 038 4245648
Fax: 038 4243428
E-mail: info@i-s-p-o.nl
www.i-s-p-o.nl

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Voorzitter: Bas Eenhoorn
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Telefoon: 033 4672900
Fax: 033 4672999
E-mail: hoofdkantoor@kngf.nl
www.kngf.nl

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Voorzitter: Arno Timmermans, huisarts
Postbus 3231
3502 GE Utrecht
Telefoon: 030 2881700
Fax: 030 2870668
E-mail: info@nhg-nl.org
http://nhg.artsennet.nl

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Sectie revalidatie
Voorzitter: Dr. C. van Heugten
www.psynip.nl

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)
Voorzitter: Theo Roos
Leidseweg 80
3531 BE Utrecht
Telefoon: 030 2948603
Fax: 030 2939225
E-mail: maatswk@nvmw.nl
www.nvmw.nl

Nederlandse vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Voorzitter: prof. dr. J.H.B. Geertzen
Postbus 9696
3506 GA Utrecht
Telefoon: 030 2739696
Fax: 030 2739406 
E-mail: vra@revalidatiegeneeskunde.nl
www.revalidtiegeneeskunde.nl

Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE)
Voorzitter: Mw. W. de Vries- Kempes
Kaap Hoorndreef 56b
3563 AV Utrecht
Telefoon: 030 2628356
Fax: 030 2615967
E-mail: nve@ergotherapie.nl
www.ergotherapie.nl

Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
Voorzitter: Dr. K.H. Polderman
Stationsweg 73c
6711 PL Ede
Telefoon: 0318 693337
Fax: 0318 693338
E-mail: post@nvic.nl
www.nvic.nl

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) 
Voorzitter: Dr. P.L.J. (Paul) Dautzenberg
Postbus 2704
3500 GS Utrecht
Telefoon: 030 29 85 169
Fax: 030 29 85 170
E-mail: nvkg@nvkg.nl
www.nvkg.nl

Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF) 
Voorzitter:
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Telefoon: 043 3875268
Fax: 043 3875265
E-mail: max@fknf.nl
www.nvknf.nl

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Voorzitter: Dhr. A.M.A. van Overbeek
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 457070
Fax: 0348 418290
E-mail:
www.nvlf.nl

Nederlandse vereniging voor Neurologie (NVN)
Voorzitter:
Postbus 20050
3502 LB Utrecht
Telefoon: 030 2823343
Fax: 030 2803879
E-mail: nvneurol@knmg.nl
www.neurologie.nl

Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgen (NVvN)
Voorzitter: Prof. Dr. W.P. Vandertop
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Telefoon: 071 5263957
Fax: 071 5248221
E-mail: bestuur@nvvn.nl
www.nvvn.org

Nederlandse Vereniging voor Radiologie sectie neuroradiologie
Voorzitter:
Postbus: 7057
1007MB Amsterdam
Telefoon: 020 4440365
Fax: 020 4440397
E-mail: f.barkhof@vumc.nl
www.radiologen.nl

Vereniging voor Epidemiologie (VvE)
Voorzitter: Mw. dr. H.M. Boezen
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Telefoon: 010 4088414
Fax: 010 4088365
E-mail: secretariaat@epidemiologie.nl
www.epidemiologie.nl

Vereniging voor Neuropsychologie (NVN)
Voorzitter: Prof. Dr. J.M. Bouma
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen
Telefoon: 024 3612557
Fax: 024 616066
E-mail: J.M.Bouma@rug.nl
www.nvneuropsy.nl

Verpleegkundigen& Verzorgenden Nederland (V&VN)
Voorzitter: Dr. M.J. Kaljouw
Postbus 8212
3503 RE Utrecht
Telefoon: 030 2919050
Fax: 030 2919059
E-mail: info@venvn.nl
www.avvv.nl